2021 vecka 47


Måndag 2021-11-22 Tisdag 2021-11-23 Onsdag 2021-11-24 Torsdag 2021-11-25 Fredag 2021-11-26 Lördag 2021-11-27
 Capella09:00 - 12:00 Tentamen -
Tentamen

09:00 - 16:00 STP 20
Gruppstudier


 Cassiopeia
10:00 - 12:00 Nova .
Internt

08:00 - 16:00 DP 21
DP21 - Energiteknik

10:00 - 11:00 DP 21
DP21 - LIA I, genomgång

08:00 - 17:00 PT 21
Materialkunskap

09:00 - 16:00 SSK 20h
1MC620 - Digitalt - Föreläsning


 Castor 1
08:00 - 16:00 Bokat för
PE (KBT)

08:00 - 16:00 Bokat för
PE (KBT)

08:30 - 12:30 SSK 20h
1MC620 - Digitalt Föreläsning

09:00 - 16:00 KBT 21
KBT21

12:45 - 17:00 PT 21
Materialkunskap

08:00 - 13:00 PT 21
Tillämpad matematik

 Castor 2
08:00 - 16:00 Bokat för
PE (KBT)

08:00 - 16:00 Bokat för
PE (KBT)


09:00 - 16:00 KBT 21
KBT21 Jupiter
09:00 - 12:00 SSK 21h
1MC607 - Digitalt - Föreläsning

09:00 - 12:00 SSK 21h
1MC607 - Digitalt - Föreläsning


09:00 - 16:00 STP 20
08:00 - 13:00 DP 20
Processteknik II tentamen + Extern...


 Orion
08:00 - 16:00 SSK 20h
1MC620 - Digitalt - Föreläsning

08:00 - 16:00 Bokat för
Etik & bemötande


09:00 - 11:30 FSK 20
Workshop

09:00 - 16:00 STP 20

 Saturnus

09:00 - 12:00 SSK 20h
1MC620 - Digitalt - Föreläsning


09:00 - 12:00 SSK 21v
2VÅ626- Digitalt- Examination- f...

09:00 - 12:00 Tentamen -
Externtenta - Elinstallation...


 Sirius
08:30 - 12:00 FSK 20
Föreläsning
16:30 - 19:00 Fristående kurs
Ledarskap, Zoom

08:00 - 12:00 Tentamen -
LEAN


09:00 - 11:00 SSK 21v
2VÅ626- Digitalt- Examination- f... Övriga lokaler08:00 - 17:00 PT 21
Halvklass studiebesök SKB
09:00 - 12:00 SSK 20h
1MC620 - Digitalt - Föreläsning