2018 vecka 11


Måndag 2018-03-12 Tisdag 2018-03-13 Onsdag 2018-03-14 Torsdag 2018-03-15 Fredag 2018-03-16 Lördag 2018-03-17
 Capella

09:00 - 10:00 Adj. Kliniska
TB - APT Norr - Annica

13:00 - 16:00 SSK 15h
TB - 2VÅ626 Annica C finns i V-v...


09:00 - 11:00 SSK 17h
TB - 1VÅ605 seminarium


 Cassiopeia
08:00 - 11:00 Bokat för
TON Löften

08:00 - 13:00 Tentamen -
S Hammarlund H Johansson


08:00 - 16:00 Bokat för
Lågaffektivt bemötande, socia...

09:00 - 14:00 Tentamen -
Oliver Hernäng

08:00 - 14:00 PT 16
Obs tid! - CAD för produktionstekn...

 Castor 1
08:30 - 16:00 TSK 18
Introduktion

08:30 - 16:00 TSK 18 18:00 - 21:00 Bokat för
Företagarskolan

08:30 - 15:00 TSK 18

08:00 - 16:00 PT 16
Kvalitetsteknik

12:00 - 17:00 Tentamen -
SSK17h - 1MC607 omtenta

 Castor 2
08:30 - 16:00 TSK 18
Introduktion

08:30 - 16:00 TSK 18 18:00 - 21:00 Bokat för
Företagarskolan

08:30 - 15:00 TSK 18

08:00 - 16:00 PT 16
Kvalitetsteknik


 Jupiter
09:00 - 14:00 Tentamen -
Oliver Hernäng08:00 - 13:00 Tentamen -
Henrik Höckerdal

08:00 - 13:00 Tentamen -
Ida O'Toole, Hanna Johan...


 Orion
09:00 - 16:00 SSK 17v
TB - 1MC615 9-12 o 13-16


09:00 - 16:00 SSK 17v
TB - 1MC615 9-12 o 13-16

09:00 - 15:00 SSK 17v
TB - 1MC615 9-12 o 13-15 Pluto


 Saturnus
09:00 - 13:00 Tentamen -
A Nyberg Oliv

13:00 - 16:30 Bokat för
FK Psykologi Adobe Connect

 Sirius
09:00 - 10:30 Bokat för
Ulrika Mellblom, BF


15:00 - 16:30 Bokat för
Erfarenhetsseminarium

09:00 - 11:00 Bokat för
TB - Annica Claesson - sändni...

11:00 - 16:00 SSK 18v
TB - 1MC607 11-12 o 13-16


 Övriga lokaler