2019 vecka 37


Måndag 2019-09-09 Tisdag 2019-09-10 Onsdag 2019-09-11 Torsdag 2019-09-12 Fredag 2019-09-13 Lördag 2019-09-14
 Capella
10:15 - 13:00 SSK 17v
TB - 2VÅ465

10:15 - 13:00 SSK 17v
TB - 2VÅ626

10:15 - 13:00 SSK 19h
TB - 1VÅ601
13:15 - 15:30 SSK 18h
TB - 1MC610

13:00 - 15:00 SSK 17h
TB - 2VÅ325 Cassiopeia
08:00 - 17:00 DP 19
Processtekniskt arbete

08:00 - 17:00 DP 19
Processtekniskt arbete

08:00 - 17:00 DP 19
Processtekniskt arbete

08:00 - 17:00 DP 19
Processtekniskt arbete

08:00 - 15:00 DP 19
Processtekniskt arbete


 Castor 1
13:00 - 16:00 Bokat för
Lotta Lindgren
16:00 - 18:45 Bokat för
BF - K Gunnarsson Pedagogiskt...

08:30 - 16:00 TSK 19
08:30 - 16:00 TSK 19
08:30 - 16:00 Bokat för
Motiverande samtal

08:00 - 16:00 PT 18
Logistik och Lean

08:00 - 13:00 PT 18
Teknisk engelska

 Castor 2
13:00 - 16:00 Bokat för
Lotta Lindgren

08:30 - 10:00 Tentamen -
TSK19 - MTA
13:00 - 16:30 Fristående kurs
Psykologi
18:00 - 21:00 Bokat för
Företagarskolan Atrinova

08:30 - 16:00 TSK 19
13:00 - 16:30 Fristående kurs
Pedagogik I

08:00 - 16:00 PT 18
Logistik och Lean

08:00 - 13:00 PT 18
Teknisk engelska

 Jupiter
13:00 - 15:00 SSK 19h
1VÅ601- Aldenius - Halvklass gr...

13:15 - 15:00 SSK 17h
TB - 2VÅ325


10:00 - 16:15 SSK 18h
TB - 1MC610

10:15 - 15:30 SSK 18h
TB - 1MC610


 Orion
09:30 - 16:30 SSK 18h
TB - 1MC610


09:00 - 16:00 IP 18
Kris- och konflikthantering

09:00 - 16:00 IP 18
Kris- och konflikthantering Saturnus


12:45 - 16:45 Bokat för
Maria Ihse - Internkommunikat...

08:00 - 10:00 SSK 19v
TB - 1VÅ602 Sirius
09:15 - 12:00 SSK 18v
TB - 2VÅ611
13:15 - 16:00 SSK 18v
Zoom - 1VÅ611

09:15 - 15:00 SSK 18v
TB - 2VÅ611


09:15 - 12:00 SSK 18v
TB - 2VÅ611
13:00 - 17:00 SSK 18v
2VÅ610 sem. Jenny Andersson? Övriga lokaler