2019 vecka 2


Måndag 2019-01-07 Tisdag 2019-01-08 Onsdag 2019-01-09 Torsdag 2019-01-10 Fredag 2019-01-11 Lördag 2019-01-12
 Capella
08:30 - 17:00 SSK 16h
TB - Skiffer - opponent/responde...

08:00 - 09:45 Tentamen -
Helena E
10:30 - 12:15 SSK 16h
TB - Studio 2K - opponent/respon...09:00 - 12:00 SSK 17h
TB - 1MC620
13:00 - 14:45 SSK 16h
TB - Skiffer - opponent/responde...


 Cassiopeia
15:00 - 19:00 Tentamen -
Christopher Johansen

08:00 - 13:00 Tentamen -
J.Lindgren

08:00 - 13:00 Tentamen -
J Lindgren
15:00 - 17:00 Bokat för
Anna Vuori - ledarskap


08:00 - 16:00 PT 18
Produktionsteknik

08:00 - 13:00 PT 18
Produktionsteknik

 Castor 1
08:00 - 12:00 Tentamen -
PT18 Matematik

08:00 - 16:00 TSK 18
08:00 - 15:00 TSK 18 Castor 2
08:00 - 12:00 Tentamen -
PT18 Matematik

08:00 - 16:00 TSK 18
08:00 - 15:00 TSK 18 Jupiter
09:00 - 16:00 SSK 17h
TB - 1MC620

09:00 - 16:00 SSK 16v
TB - 2VÅ626 mot V-vik A Claesson


09:00 - 16:00 Bokat för
KBT

08:00 - 13:00 Tentamen -
SSK18v + J Lindgren - 1MC607...


 Orion


16:15 - 18:15 Fristående kurs
TB Ledarskap


08:30 - 10:15 SSK 16h
TB - Skiffer - opponent/responde...


 Saturnus
08:30 - 17:00 SSK 16h
TB - studio 2K - opponent/respo...
08:00 - 12:00 Tentamen -
MEQ SSK17v


 Sirius
09:00 - 12:00 SSK 18h
TB - 1MC607

09:00 - 13:00 SSK 18h
TB - 1MC607

13:00 - 16:00 SSK 18h
TB - 1MC607 Gruppövning
 Övriga lokaler